Noutati

Concurs de Ziua Indragostitilor – Facebook

REGULAMENTUL CONCURSULUI

“Sfântul Valentin”

(perioada 4-12 februarie 2020)

 

Art. 1 – Organizatorul

 

1.1 Organizatorul campaniei promoţionale “Sfântul Valentin” (numitã ȋn cele ce urmeazã “Campania” sau „Concursul”) este:

 

SC MARCEL SRL, persoană juridică română, cu sediul în Rachiteni-Iasi, Str. Izvoarele, nr. 263  înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J22/2066/1991, având Cod Unic de Înregistrare RO 1945398 (denumită  ȋn continuare “Organizator”).

 

1.2 Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții.

 

1.3 Prin participarea la acest concurs, se prezumă cunoașterea Regulamentului și acordul Participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

 

Art. 2 – Durata și locul de desfășurare a Concursului

 

2.1.1. Concursul este organizat și desfășurat pe întreg teritoriul României pe pagina de Facebook  Marcel, de ai poftă de mezel… (https://www.facebook.com/fabrica.marcel/) deținută de SC MARCEL SRL, persoană juridică română, cu sediul în Rachiteni-Iasi, Str. Izvoarele, nr. 263  înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J22/2066/1991, având Cod Unic de Înregistrare RO 1945398

 

2.1.2. Concursul va începe pe data de 4 februarie, ora 14:00 și se desfășoară până pe 12 februarie, ora 23:59.

 

Art. 3 –  Regulamentul oficial al concursului

 

3.1. Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a concursului, în oricare dintre următoarele modalități:

 pe site-ul Marcel, de ai pofta de mezel https://marcel.com.ro/

 în urma unei solicitări scrise trimise la adresa Organizatorului din  Rachiteni-Iasi, Str. Izvoarele, nr. 263, în atenția Mirelei Morariu

 

3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat în scopul informării

publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

3.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul,  cu condiția  înștiințării prealabile a participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în Acte Adiționale și vor fi comunicate către public prin publicarea pe site-ul Marcel https://marcel.com.ro/.

 

Art. 4 – Dreptul de participare

 

4.1. Se pot înscrie în vederea participării la Concurs numai persoanele fizice („Participanții”) cu domiciliul sau reședința în România și care, la data înscrierii, au împlinit vârsta de 18 ani.

4.2. Nu pot participa la Concurs următoarele categorii de persoane:

 angajații Organizatorului și ai distribuitorilor acestuia, angajații SC Marcel SRL;

 angajații oricăror companii implicate în realizarea oricăror activități legate de organizarea si

desfășurarea Concursului.

De asemenea, rudele angajaților menționați mai sus (respectiv copii/părinți, frați/surori, soț/soție) nu

au dreptul de a participa la Concurs.

 

Art. 5 – Premiile Concursului

În cadrul Concursului pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 6 de mai jos, următorul premiu: cos cu preparate din carne Marcel în valoare de 200 RON (TVA inclus)

 

Descriere premiu:

În cadrul campaniei „Sfântul Valentin”, oferim un cos cu preparate din carne Marcel. Câștigătorul premiului nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului în bani sau în alte obiecte și nici nu poate solicita modificarea caracteristicilor de orice fel ale premiului.

 

3

Art. 6 – Mecanismul desfasurarii Concursului

 

6.1. Conditii privind inscrierea valabila in Concurs

6.1.1. Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Concurs este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

(1) Participantul  trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

(2) Înscrierea se va face exclusiv în perioada Concursului menționată la Art. 2.2.2 de mai sus;

(3) Participantul trebuie să îți creeze cont sau să se logheze pe https://www.facebook.com (în cazul

în care nu are deja cont de utilizator);

(4) Să acceseze pagina „Marcel, de ai pofta de mezel…”: https://www.facebook.com/Marcel,de ai pofta de mezel/

(5) Să posteze un comentariu conform cerinței  prevăzute la articolul 6.3;

 

6.2.    Înscrierea în Concurs

Pe data de 4 februarie, pe pagina https://www.facebook.com/Marcel,de ai pofta de mezel/ se va poșta concursul. Pentru a se înscrie în Concurs, Participantul trebuie să acceseze pagina

https://www.facebook.com/Marcel, de ai pofta de mezel/ în intervalul de concurs 4-12 februarie 2020 și să lase un comentariu la postarea care anunță concursul. Postarea trebuie sa fie vizibila pentru toți utilizatorii.

 

6.3. Condiții de participare:

(1) Ce trebuie să facă Participantul:

 1. să intre pe https://www.facebook.com/Marcel, de ai pofta de mezel/
 2. sa lase un comentariu, la postarea care anunță concursul, în care să răspundă la cerinta:

„Compune niște versuri cu rimă care să conțină urmatoarele cuvinte: ”Marcel”, ”dragoste”, ”savoare”, ”delicii”, ”grătar”, iar comentariul cu cele mai multe like-uri câștiga un coș de preparate din carne Marcel, numai bun de surprins persoana iubită. Scrie versurile într-un comentariu la această postare pana joi, 12 februarie orele 23:59, distribuie postarea în mod public pe pagina ta de facebook pentru a aduna cele mai multe like-uri și bucură-te de gustul autentic al produselor noastre!”

 

Respectând pașii de mai sus, Participanții vor intra automat în concurs. Organizatorul va desemna câștigător, participantul care va avea cele mai multe like-uri și a distribuit postarea în mod public pe pagina sa de facebook. Un participant nu se poate înscrie de mai multe ori în Concurs și poate câștiga un singur premiu.

 

Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge toate comentariile care:

 nu respectă condițiile impuse de legislația în materie sau care sunt ilegale, periculoase, malițioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defăimătoare, rasiste sau xenofobe, comentariile ce constituie o încălcare a dreptului de autor și nici comentariile  care ar putea fi considerate ca instigare la acte penale, sau ilegale;

 comentariile prin care se instigă la discriminare pe baza de rasă sau origine etnică, religie, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală, cu caracter umilitor sau înjositor pentru aceste categorii.

 

 

6.4. Desemnarea castigatorilor

Premiul se va acorda participantului care va aduna cele mai multe like-uri și va distribui postarea  în mod public pe pagina sa de facebook. Desemnarea castigatorului se va face cel târziu în data de  14.02.2020, orele 13:00.

 

6.5. Validarea Premiului.  Publicarea castigatorului.

Ulterior desemnarii castigatorului Concursului, Organizatorul va proceda la validarea premiului,

ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Concurs,

precum si modul de desfasurare a acesteia.

Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Concursului, este necesara

indeplinirea tuturor urmatoarelor conditii:

(1) Participantul are dreptul de a se inscrie in Concurs, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

(2) Inscrierea in Concurs sa se realizeze conform Art. 6.2 de mai sus;

(3) Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Art. 6.1 de mai sus;

(4) Participantul desemnat castigator va fi contactat prin mesaj privat pe pagina acestuia de Facebook, de catre Organizator, in primele 2 zile lucratoare de la momentul desemnării castigatorului. In cazul in care prin aceasta modalitate, castigatorul nu va raspunde in termen de 48 de ore de la momentul in care a fost informat prin mesaj privat, va fi invalidat si se va trece la validarea rezervelor, care va fi facuta dupa acelasi procedeu.

 

 

6.6. Intrarea in posesia premiilor

Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele cu caracter personal furnizate Organizatorului nu  atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de castigator fiind in responsabilitatea exclusiva a acestuia. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un  Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui sau numarului de telefon incorecte / incomplete.

 

Art. 7 –  Taxe si impozite

Orice obligaţie de natură fiscală în legătură cu premiul cậştigat este în sarcina exclusivă a cậştigătorului, cu excepţia impozitului/contributiilor ce trebuie reţinute la sursă conform prevederilor legale în vigoare, daca acestea vor fi datorate.

 

Art 8 – Limitarea raspunderii

 

8.1.  Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs. Participanților la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Concursului.

8.3.  In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestui concurs, decizia comisiei este definitiva. Participanților la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Concursului.

În eventualitatea unei dispute asupra validității unei intrări în cadrul acestui concurs, decizia comisiei Organizatorului este definitivă. Această prevedere nu exclude dreptul Participanților de a se adresa și de a depune plângeri la autoritățile competente sau în fața instanțelor de judecată.

8.4.  Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pana la data de 20 februarie 2020 inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

 

8.5.  Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 

 1. inscrierea online pe un alt site decat https://www.facebook.com/Marcel, de ai pofta de mezel ce ar duce la neprimirea acestora de catre Organizator;
 2. inregistrarile online trimise in afara perioadei concursului mentionate mai sus;
 3. Situatiile in care mai multe persoane revendica aceeasi postare. Conform prezentului regulament,

premiile vor fi acordate participantiilor care au lasat un comentariu la postarea concursului  de pe

https://www.facebook.com/Marcel, de ai pofta de mezel/ si fac dovada ca sunt detinatorii contului de Facebook;

 1. Nicio eroare in datele furnizate de catre castigator; acuratetea datelor de contact nu atrage

raspunderea Organizatorilor, fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare acestia nu au nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in Concurs din cauza ilizibilitatii datelor personale;

 1. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit;
 2. Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de

intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii postale etc;

 1. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de

predare-primire nu vor fi luate in considere de catre Organizator;

 1. Pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a participantului sau

alte defectiuni ale altor mecanisme decat ale site-ului, implicate in procesul de reamintire a parolei si userului.

 1. Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal/telefonului de catre participant

(intreruperea sursei electrice a computerului/telefonului, erori date de sistemul de operare instalat

pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului/telefonului, erori date de

folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele

concursului).

 1. Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decate cele recomandate de Organizator. Tehnologiile

recomandate:  Browser internet (Internet Explorer vers. minima 6, Mozilla versiunea minima 3, Opera

9), Sistem de operare minim Windows 2000.

 1. Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la Concurs, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara

controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot datora:  informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei.  Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul Participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.  Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.  Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Concursului sau a altor schimbari legate de implementarea Conscursului.  Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile Concursului sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competitiei.

 

8.6 Participantul declară și garantează ca este titularul drepturilor de autor asupra comentariului postat în vederea participării la Concurs și garantează că acest comentariu nu încalcă drepturile terților, inclusiv, dar fără limitare drepturile de proprietate intelectuală și dreptul la imagine.

 

Participantul înțelege și garantează că nu va posta comentarii care:

 • nu sunt originale;
 • încalcă, în orice mod, legile aplicabile;
 • reprezinta o încalcare a drepturilor de autor;
 • conțin referiri sau trimiteri la mărci înregistrate sau neînregistrate;
 • promovează mărci de produse de tutun sau alcool sau consumul de tutun sau alcool;
 • conțin și fac referire la detalii defăimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare pentru

persoane de o anumită rasă, entitate, religie, orientare sexuală sau grup socio-economic;

 • conține amenințări adresate oricărei terțe persoane, loc, afacere sau grup;
 • lezează intimitatea sau dreptul la viață privată ale unei terțe persoane;

 

Participantul înțelege și recunoaște că va fi singurul responsabil și că va acoperi oricare și toate prejudiciile cauzate Organizatorului ca urmare a încălcării drepturilor terților prin comentariile postate, inclusiv dar fără limitare, drepturile de proprietate intelectuală.

 

 

Prin participarea la Concurs, ca urmare a utilizarii unor comentarii text, Participantul acordă Organizatorului, asupra comentariului încărcat, o licență universală din punct de vedere teritorial, neexclusivă, gratuită, irevocabilă, pentru durata maximă de protecție a drepturilor potrivit legii și pentru toate modurile de utilizare și exploatare (incluzand, dar fără a se limita la dreptul de reproducere, distribuire, împrumut, realizare de opere derivate, în întregime sau parțial) în vederea promovării, în orice mediu (inclusiv, dar fără limitare, în presa scrisă, materiale publicitare tipărite sau în mediul online) a Concursului, a Organizatorului sau a produselor Organizatorului.

 

 

Art. 9 – Prelucrarea datelor personale

9.1   Organizatorul Concursului, în calitate de operator de date, prelucrează datele cu caracter personal ale Participanților Concursului cu stricta respectare a legislației în domeniul protecției datelor.

 

9.2. Organizatorul Concursului colectează, stochează și prelucrează date cu caracter personal ale Participanților pe care aceștia le furnizează în mod direct pentru scopuri legate de organizarea și desfășurarea Concursului.

 

9.3.  Prelucrarea datelor cu caracter personal în aceste scopuri are la bază interesul legitim al Organizatorului.

 

9.4.  Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus, respectiv pentru o perioada de 3 luni.

 

9.5.  Datele cu caracter personal ale Participanților pot fi transmise partenerilor contractuali ai Organizatorului Concursului care asistă la organizarea și desfășurarea Concursului și realizării scopurilor menționate mai sus, altor parteneri contractuali, companiilor din același grup cu  Organizatorul și autorităților publice potrivit dispozițiilor legale.

 

9.6.  Furnizarea de către Participanți a datelor cu caracter personal la Concurs poate fi o obligație  contractuală a Participanților sau o obligație a acestora necesară pentru încheierea unui contract și este necesară pentru a putea beneficia de produsele/serviciile care fac obiectul acestui Concurs.  Refuzul de a furniza/prelucra datele cu caracter personal în condițiile descrise prin prezentul  Regulament ori furnizarea incorectă/incompletă a acestora atrage imposibilitatea participării valabile la acest Concurs.

 

9.7. În legătură cu această prelucrare de date, aveți dreptul de acces, dreptul de intervenție, precum și dreptul de a vă opune prelucrărilor ulterioare, în limitele și condițiile prevăzute de lege. De asemenea, aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, precum și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată. În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

În legătură cu această prelucrare de date, în plus aveți dreptul la restricționarea prelucrării și dreptul

la portabilitatea datelor. De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră, aveți

dreptul să-l retrageți în orice moment.

 

9.8. Prin înscrierea la această Campanie, Participanții iau la cunoștință că numele și prenumele

Participanților câștigători și premiile acordate acestora vor fi publicate la

https://www.facebook.com/Marcel,de ai pofta de mezel/, conform cerințelor legale relevante.

 

9.9. Prin înscrierea în acest Concurs în modalitățile prevăzute de Regulament, Participanții au luat la cunoștință de prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora în condițiile descrise în prezenta Secțiune.

 

Art. 10 – Incetarea / Intreruperea Concursului. Forta majora

 

Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment

ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

 

 

Art. 12 – Litigii

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Concursului se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fiposibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Iasi. Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se pot trimite pe adresa Organizatorului in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

 

 

 

 

Art. 13 –  Alte Clauze

 

Deciziile Organizatorului privind Concurs sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor. Premiile neacordate vor ramane in proprietatea Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.  Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea

 

share